Completion Year

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2015
 • 2018

Project Type

 • Commercial
 • Luxury Condominium
 • Luxury Retail
 • Private Residence

Country

 • Cambodia
 • China
 • Thailand

พันธสัญญา

ภารกิจของเราคือการมอบงานตกแต่งเปลือกอาคารคุณภาพสูงตามสั่ง ควบคู่ไปกับการบริการที่เป็นรองใคร ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ และยึดมั่นในพันธสัญญา นับตั้งแต่ MBM ก่อตั้งโดยตระกูลมุลเลอร์ในปีพ.ศ. 2507 เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ด้วยความประณีต นวัตกรรม และความซื่อสัตย์ จุดแข็งของเราสะท้อนได้จากสัมพันธภาพอันมั่นคงยาวนานกับลูกค้า สถาปนิก และนักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

นวัตกรรม

ด้วยความร่วมมือกับสถาปนิกและนักออกแบบมือรางวัล เราจึงสามารถสร้างสรรค์งานนวัตกรรมเปลือกอาคารด้วยการใช้อะลูมิเนียม กระจก หิน และเหล็กจากทั่วโลก งานออกแบบของเราโดดเด่นในแง่ของความสามารถในการตอบสนองความท้าทายทางเทคนิคใหม่ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับตัวแทนผลิตที่มีชื่อเสียงหลากหลายรายและประสบการณ์ที่กว้างขวางของเรา ส่งผลให้ให้ เอ็มบีเอ็ม สามารถตอบโจทย์ความต้องการและช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายได้

คุณภาพ

เพื่อให้บริการพันธมิตรของเราอย่างเต็มรูปแบบ เราพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยงานวิศวกรรมที่มีความแม่นยำสูงและเทคโนโลยีการแปรรูปขั้นสูง เราออกแบบและผลิตทุกโครงการอย่างพิถีพิถันภายในโรงงานของเรา และจากงานวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมกว้างขวางและการฝึกอบรมที่เข้มข้นเพื่อสนับสนุนค่านิยมของเรา เราจึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้อย่างต่อเนื่อง

ความสม่ำเสมอ

ด้วยการควบคุมและรักษาคุณภาพกระบวนการผลิตและการดำเนินการอยู่เสมอ จึงมั่นใจได้ว่าทุกโครงการที่เราดำเนินการนั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านประสิทธิผลและวัตถุประสงค์การออกแบบหรือเกินกว่าความคาดหวังของลูกค้าแม้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการของสภาพท้องถิ่นนั้นๆ ก็ตาม เรามีการจัดวางกลยุทธ์สำหรับทีมงานเพื่อให้การสนับสนุนและคำปรึกษาในระหว่างขั้นตอนเบื้องต้นของโครงการสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละโครงการ และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานระดับสูงสุด

การบริการ

เรามีชื่อเสียงในด้านการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้าในทุกกรณี ตั้งแต่ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม กระบวนการแปรรูปที่พิถีพิถัน ไปจนถึงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุม เอ็มบีเอ็มมีผลงานความน่าเชื่อระดับชั้นนำการันตีจากความพึงพอใจของลูกค้า เราสามารถช่วยให้คู่ค้าบรรลุวิสัยทัศน์ของของพวกเขาได้โดยปราศจากเงื่อนไข

พันธสัญญา

ภารกิจของเราคือการมอบงานตกแต่งเปลือกอาคารคุณภาพสูงตามสั่ง ควบคู่ไปกับการบริการที่เป็นรองใคร ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ และยึดมั่นในพันธสัญญา นับตั้งแต่ MBM ก่อตั้งโดยตระกูลมุลเลอร์ในปีพ.ศ. 2507 เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ด้วยความประณีต นวัตกรรม และความซื่อสัตย์ จุดแข็งของเราสะท้อนได้จากสัมพันธภาพอันมั่นคงยาวนานกับลูกค้า สถาปนิก และนักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

นวัตกรรม

ด้วยความร่วมมือกับสถาปนิกและนักออกแบบมือรางวัล เราจึงสามารถสร้างสรรค์งานนวัตกรรมเปลือกอาคารด้วยการใช้อะลูมิเนียม กระจก หิน และเหล็กจากทั่วโลก งานออกแบบของเราโดดเด่นในแง่ของความสามารถในการตอบสนองความท้าทายทางเทคนิคใหม่ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับตัวแทนผลิตที่มีชื่อเสียงหลากหลายรายและประสบการณ์ที่กว้างขวางของเรา ส่งผลให้ให้ เอ็มบีเอ็ม สามารถตอบโจทย์ความต้องการและช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายได้

คุณภาพ

เพื่อให้บริการพันธมิตรของเราอย่างเต็มรูปแบบ เราพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยงานวิศวกรรมที่มีความแม่นยำสูงและเทคโนโลยีการแปรรูปขั้นสูง เราออกแบบและผลิตทุกโครงการอย่างพิถีพิถันภายในโรงงานของเรา และจากงานวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมกว้างขวางและการฝึกอบรมที่เข้มข้นเพื่อสนับสนุนค่านิยมของเรา เราจึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้อย่างต่อเนื่อง

ความสม่ำเสมอ

ด้วยการควบคุมและรักษาคุณภาพกระบวนการผลิตและการดำเนินการอยู่เสมอ จึงมั่นใจได้ว่าทุกโครงการที่เราดำเนินการนั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านประสิทธิผลและวัตถุประสงค์การออกแบบหรือเกินกว่าความคาดหวังของลูกค้าแม้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการของสภาพท้องถิ่นนั้นๆ ก็ตาม เรามีการจัดวางกลยุทธ์สำหรับทีมงานเพื่อให้การสนับสนุนและคำปรึกษาในระหว่างขั้นตอนเบื้องต้นของโครงการสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละโครงการ และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานระดับสูงสุด

การบริการ

เรามีชื่อเสียงในด้านการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้าในทุกกรณี ตั้งแต่ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม กระบวนการแปรรูปที่พิถีพิถัน ไปจนถึงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุม เอ็มบีเอ็มมีผลงานความน่าเชื่อระดับชั้นนำการันตีจากความพึงพอใจของลูกค้า เราสามารถช่วยให้คู่ค้าบรรลุวิสัยทัศน์ของของพวกเขาได้โดยปราศจากเงื่อนไข

พูดคุยกับเรา

มาร่วมสร้างโครงการใหม่กับเรา

เอ็มบีเอ็ม พร้อมสนับสนุนและให้คำปรึกษาสำหรับทุกคำถามที่คุณมี
และหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการใหม่ของคุณ

ติดต่อเรา