เอ็มบีเอ็ม กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2507 ในประเทศเยอรมนี และได้ขยายกิจการไปต่างประเทศ ได้แก่ รัสเซีย สหราชอาณาจักร ไทย ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกาในตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา   บริการตกแต่งเปลือกอาคารและแสงไฟ แบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย