Completion Year

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2015

Project Type

 • Commercial
 • Luxury Condominium
 • Private Residence

Country

 • Cambodia
 • Japan
 • Malaysia
 • Thailand
 • USA
 • จีน
 • ประเทศไทย
 • สิงคโปร์
 • ฮ่องกง

Category

 • Commercial
 • Luxury
 • Luxury Condominium
 • Luxury Hotel
 • Luxury Pavilion
 • Luxury Retail
 • Retail
โซลูชันของเรา

เรามีโซลูชันนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความท้าทายทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

โซลูชั่นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองอัจฉริยะ
ภายใต้กลุ่มบริษัท บี.กริม เราได้พัฒนาโซลูชั่นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าเป็นการผลิตพลังงาน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

โซลูชั่นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองอัจฉริยะ
ภายใต้กลุ่มบริษัท บี.กริม เราได้พัฒนาโซลูชั่นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าเป็นการผลิตพลังงาน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ

แสงไฟสำหรับเปลือกอาคาร

ผสมสานการออกแบบเปลือกอาคารกับการใช้แสงไฟและจอมัลติมีเดีย
สัมผัสกับการรวมโซลูชั่นเปลือกอาคารแบบไร้รอยต่อของงานตกแต่งเปลือกอาคาร แสงไฟอัจฉริยะ และจอแอลอีดีมัลติมีเดีย

แสงไฟสำหรับเปลือกอาคาร

ผสมสานการออกแบบเปลือกอาคารกับการใช้แสงไฟและจอมัลติมีเดีย
สัมผัสกับการรวมโซลูชั่นเปลือกอาคารแบบไร้รอยต่อของงานตกแต่งเปลือกอาคาร แสงไฟอัจฉริยะ และจอแอลอีดีมัลติมีเดีย

พูดคุยกับเรา

มาร่วมสร้างโครงการใหม่กับเรา

เอ็มบีเอ็ม พร้อมสนับสนุนและให้คำปรึกษาสำหรับทุกคำถามที่คุณมี
และหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการใหม่ของคุณ

Talk to us Form TH