Completion Year

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2015

Project Type

 • Commercial
 • Luxury Condominium
 • Private Residence

Country

 • Cambodia
 • Japan
 • Malaysia
 • Thailand
 • USA
 • จีน
 • ประเทศไทย
 • สิงคโปร์
 • ฮ่องกง

Category

 • Commercial
 • Luxury
 • Luxury Condominium
 • Luxury Hotel
 • Luxury Pavilion
 • Luxury Retail
 • Retail
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ร่วมงานกับเรา

พนักงานรายวัน

ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ

ส่งใบสมัคร

ช่างติดตั้ง

ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ

ส่งใบสมัคร

พนักงานเขียนแบบ

ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ

ส่งใบสมัคร

Key Account
Manager

ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ

ส่งใบสมัคร

Assistant Factory
Manager

ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ

ส่งใบสมัคร

เจ้าหน้าที่
ธุรการไซต์

ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ

ส่งใบสมัคร
พูดคุยกับเรา

มาร่วมสร้างโครงการใหม่กับเรา

เอ็มบีเอ็ม พร้อมสนับสนุนและให้คำปรึกษาสำหรับทุกคำถามที่คุณมี
และหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการใหม่ของคุณ

Talk to us Form TH