Completion Year

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2015

Project Type

 • Commercial
 • Luxury Condominium
 • Private Residence

Country

 • Cambodia
 • Japan
 • Malaysia
 • Thailand
 • USA
 • จีน
 • ประเทศไทย
 • สิงคโปร์
 • ฮ่องกง

Category

 • Commercial
 • Luxury
 • Luxury Condominium
 • Luxury Hotel
 • Luxury Pavilion
 • Luxury Retail
 • Retail
นวัตกรรม

เราค้นคว้าทางวิศวกรรมและวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ

แสงไฟสำหรับเปลือกอาคาร

ผสมสานการออกแบบเปลือกอาคารกับการใช้แสงไฟ และจอมัลติมีเดีย
สัมผัสกับการรวมโซลูชั่นเปลือกอาคารแบบไร้รอยต่อของงานตกแต่งเปลือกอาคาร แสงไฟอัจฉริยะ และจอแอลอีดีมัลติมีเดีย

ประตูบานเลื่อนและประตูบานพับขนาดใหญ่พิเศษ

ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรของเรา MBM สามารถผลิตระบบประตูบานเลื่อนที่มีขนาดใหญ่พิเศษที่คนอื่นไม่สามารถผลิตได้ ในขณะที่ยังคงเน้นความสะดวกในการใช้งานสำหรับชีวิตประจำวัน

ระบบหน้าต่างบานเลื่อนไฟฟ้า

ดื่มด่ำกับทัศนียภาพภายนอกจากภายใน
หน้าต่างบานเลื่อนไฟฟ้าของเรา ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัย ช่วยให้คุณรู้สึกเสมือนนำทัศนียภาพด้านนอกเข้ามาสู่ด้านในได้อย่างลงตัว เมื่อเปิดหน้าต่างก็จะได้พื้นที่ที่เปิดกว้างสู่ระเบียงโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากสามารถเลือกติดตั้งราวกันตกได้ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มิดชิดเมื่อปิดหน้าต่าง

ระบบเปลือกอาคารผสานเซลล์แสงอาทิตย์ (BIPV)

เซลล์แสงอาทิตย์ผสานวัสดุอาคาร นวัตกรรมสู่อาคารเขียว
Building-integrated photovoltaics (BIPV) หรือระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผสานวัสดุอาคาร คือนวัตกรรมที่นำแผงโซลาร์ใส่เข้าไปในวัสดุก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่ใช้ประกอบอยู่ภายนอกอาคารหรือเปลือกอาคาร เพื่อเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักหรือเสริม

แสงไฟสำหรับเปลือกอาคาร

ผสมสานการออกแบบเปลือกอาคารกับการใช้แสงไฟ และจอมัลติมีเดีย
สัมผัสกับการรวมโซลูชั่นเปลือกอาคารแบบไร้รอยต่อของงานตกแต่งเปลือกอาคาร แสงไฟอัจฉริยะ และจอแอลอีดีมัลติมีเดีย

ประตูบานเลื่อนและประตูบานพับขนาดใหญ่พิเศษ

ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรของเรา MBM สามารถผลิตระบบประตูบานเลื่อนที่มีขนาดใหญ่พิเศษที่คนอื่นไม่สามารถผลิตได้ ในขณะที่ยังคงเน้นความสะดวกในการใช้งานสำหรับชีวิตประจำวัน

ระบบหน้าต่างบานเลื่อนไฟฟ้า

ดื่มด่ำกับทัศนียภาพภายนอกจากภายใน
หน้าต่างบานเลื่อนไฟฟ้าของเรา ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัย ช่วยให้คุณรู้สึกเสมือนนำทัศนียภาพด้านนอกเข้ามาสู่ด้านในได้อย่างลงตัว เมื่อเปิดหน้าต่างก็จะได้พื้นที่ที่เปิดกว้างสู่ระเบียงโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากสามารถเลือกติดตั้งราวกันตกได้ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มิดชิดเมื่อปิดหน้าต่าง

ระบบเปลือกอาคารผสานเซลล์แสงอาทิตย์ (BIPV)

เซลล์แสงอาทิตย์ผสานวัสดุอาคาร นวัตกรรมสู่อาคารเขียว
Building-integrated photovoltaics (BIPV) หรือระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผสานวัสดุอาคาร คือนวัตกรรมที่นำแผงโซลาร์ใส่เข้าไปในวัสดุก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่ใช้ประกอบอยู่ภายนอกอาคารหรือเปลือกอาคาร เพื่อเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักหรือเสริม

พูดคุยกับเรา

มาร่วมสร้างโครงการใหม่กับเรา

เอ็มบีเอ็ม พร้อมสนับสนุนและให้คำปรึกษาสำหรับทุกคำถามที่คุณมี
และหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการใหม่ของคุณ

Talk to us Form TH