Completion Year

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2015

Project Type

 • Commercial
 • Luxury Condominium
 • Private Residence

Country

 • Cambodia
 • Japan
 • Malaysia
 • Thailand
 • USA
 • จีน
 • ประเทศไทย
 • สิงคโปร์
 • ฮ่องกง

Category

 • Commercial
 • Luxury
 • Luxury Condominium
 • Luxury Hotel
 • Luxury Pavilion
 • Luxury Retail
 • Retail
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี

แสงและทิวทัศน์

MBM logo

ปรับปรุงแสงภายในอาคารและทิวทัศน์

ลดความร้อนที่ส่งผ่านกระจก
ผู้พักอาศัยรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้แสงไฟภายในอาคาร และหากมีการใช้เทคโนโลยีการเคลือบกระจกที่เหมาะสมก็จะสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมาก

บานกระจกขนาดใหญ่
ด้วยกระจกที่มีความยาวถึง 18 เมตร เราสามารถเปิดมุมมองให้กับบ้านพักหรืออาคารของคุณสู่ทัศนียภาพภายนอกที่เปิดกว้าง ด้วยกรอบเชื่อมต่อกระจกที่น้อยลง

แสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร

เราให้บริการโซลูชั่นแสงไฟสำหรับงานสถาปัตยกรรมแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น แสงไฟเพื่อสุขภาพ แสงไฟแบบมีปฏิสัมพันธ์ มอบความโดดเด่นให้กับพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกโครงการของคุณ รวมถึงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นได้อย่างยั่งยืน