Completion Year

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2015

Project Type

 • Commercial
 • Luxury Condominium
 • Private Residence

Country

 • Cambodia
 • Japan
 • Malaysia
 • Thailand
 • USA
 • จีน
 • ประเทศไทย
 • สิงคโปร์
 • ฮ่องกง

Category

 • Commercial
 • Luxury
 • Luxury Condominium
 • Luxury Hotel
 • Luxury Pavilion
 • Luxury Retail
 • Retail
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี

เสียงรบกวน

MBM logo

Minimize Outdoor Noise

Enhanced Acoustic Interlayers
เราผสมฟิล์ม PVB (Polyvinyl Butyral) กับกระจกฉนวนความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงรบกวนให้ดียิ่งขึ้น ลดความเครียดที่อาจเกิดจากมลภาวะทางเสียง และปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวมของผู้ใช้งานอาคาร

คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
เอ็มบีเอ็ม ทำงานร่วมกับลูกค้าและที่ปรึกษาด้านเสียง เพื่อให้สามารถผลิตกระจกได้ตรงกับความต้องการ ทั้งในด้านประสิทธิภาพและราคา

logo_carrier-18

ลดระดับเสียงภายใน

ระบบ HVAC ที่เงียบ ไร้เสียงรบกวน
แก้ปัญหาเสียงรบกวนของระบบปรับอากาศขณะทำงานด้วยเทคโนโลยีฉนวนป้องกันเสียงและลูกยางรองคอมเพรสเซอร์ ช่วยลดเสียงและการสั่นของตัวเครื่องของเครื่องปรับอากาศที่อยู่ภายนอกอาคารได้