Completion Year

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2015

Project Type

 • Commercial
 • Luxury Condominium
 • Private Residence

Country

 • Cambodia
 • Japan
 • Malaysia
 • Thailand
 • USA
 • จีน
 • ประเทศไทย
 • สิงคโปร์
 • ฮ่องกง

Category

 • Commercial
 • Luxury
 • Luxury Condominium
 • Luxury Hotel
 • Luxury Pavilion
 • Luxury Retail
 • Retail
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี

ความปลอดภัย

MBM logo

เปลือกอาคารเพื่อความปลอดภัย

อุปกรณ์สำหรับหน้าต่างและประตู
การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับหน้าต่างและประตู เช่น ล็อค ด้ามจับ บานพับ ที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการบุกรุก

การวิเคราะห์โครงสร้างและการคำนวน
การวิเคราะห์โครงสร้างภายในจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบเปลือกอาคารได้รับออกแบบให้สามารถรองรับแรงกระทำจากลม น้ำหนักในอาคาร น้ำหนักโครงสร้าง น้ำหนักบรรทุกจากแผ่นดินไหว ในสภาวะที่รุนแรงที่สุดได้

เปลือกอาคารทนแรงระเบิด
การออกแบบระบบที่ช่วยลดแรงกระทบที่เกิดจากการกระจายตัวของแรงระเบิด ลดพลังงานที่อาจถ่ายโอนไปยังโครงสร้างหลัก

เปลือกอาคารทนไฟ
ช่วยปกป้องผู้พักอาศัยและทรัพย์สินภายในจากความเสี่ยงที่เกิดจากไฟไหม้ ความร้อน ควันไฟ และป้องกันการลุกลามของไฟ

Image 404@2x

อาคารที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น: ไร้กังวลกับการตรวจสอบความปลอดภัยทุกวันตลอด 24 ชม. ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการใช้งาน

ปกป้องธุรกิจของคุณจากการหยุดชะงัก

การันตีการตอบสนองทันท่วงทีจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย

สร้างความสบายใจให้แก่พนักงานทั้งในสถานประกอบการและทางไกล

logo_carrier-18

ปกป้องคุณจากสารอันตราย

หลอดไฟยูวีซี 

ให้พลังงานสูง ใช้งานได้ยาวนานถึง 8,000 ชม.

แผ่รังสีที่ 253.7 นาโนเมตร ไม่มีโอโซน

สะอาดปลอดภัยยิ่งขึ้น: หมดกังวลด้วยระบบเข้าออกไร้การสัมผัส 

ลดการสัมผัส

เทคโนโลยีติดตามผู้สัมผัส

ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน

ฉลาดยิ่งขึ้น: การวิเคราะห์วีดีโอเพื่อควบคุมจำนวนผู้เข้าออก 

ตรวจนับจำนวนผู้เข้าออกในสถานที่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก

แสดงข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำแบบเรียลไทม์

ปรับปรุงการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน